Lachizar
QTH Locator - KN22JD

Plovdiv - Bulgaria
Wednesday 24.07.2024
AdvertisingHello, my name is Lachizar.


LZ5PN is my amateur radio call sign in Bulgaria.


LZ5PN WEB Page Backup
LZ0PNP WEB Page
Проект за Ретранслатор от LZ5PN/M0GYU


Цел на проекта:

Изграждане на DMR Ретранслатор работещ в двете

най-масово разпространени DMR мрежи.

DMR+ и DMR BrandMeister

Изследване, разучаване и придобиване на знания и умения

в областта на цифровите комуникации.

Предоставяне на възможност за сравнение

на качеството и функционалността на двете мрежи.


Изпълнение:

Ретранслаторът е изграден е с две радиостанции Motorola, MMDVM Modem и Raspberry-Pi.

Управляващият софтуер е Pi-Star.

Изходната мощност на предавателя е 1W.


Идеята е следната: Да се получат два симплексни спота на една честота, използвайки двата таймслота на ДМР като: Тайм слот 1 се използва за DMR+ а Тайм слот 2 за BrandMeister.


Използването на симплексен режим на MMDVM не позволява използване на 100% на възможностите на DMR+ и BrandMeister. Това е компромисен вариант при който може да се слуша и да се говори в едната или другата мрежа на 1 до 3 толк групи, работят EchoTest и APRS. Възможностите за разговори са ограничени (не може да се ползват едновременно две толк групи), както и възможностите да се активират динамично други толк групи. Този вариант не може да замени два DMR ретранслатора всеки от които работещ на различна честота и осигуряващи общо 4 комуникационни канала. В този вариант комуникационните канали са само 2. При едновременен трафик на две толк групи на единият тайм слот ще се получи преплитане на разговорите ако се остави по-голяма пауза. Може да се увеличи CallHang 20 сек. Но това е компромис. Помага до някъде но не заменя напълно работата на два слота.


Софтуерът за управление се сваля от тук: клик

Имейджът се записва се на SD карта с капацитет не по малък от 4GB.

След стартиране Pi-Star се настройва, при което се задават:

Режимът на работа.


Режимът на работа на ретранслатора.
Въвеждат се следните данни:

Node Callsign, CCS7/DMR ID, Radio Frequency RX, Radio Frequency TX, Latitude, Longtitude, Town, Country.На PiStar се задавa режим на работа DMR Gateway като от падащото меню се избира DMR Gateway.


След Apply Changes се задават:


BrandMeister Master: BM_Bulgaria_2841 (или друг сървър по желание на отговорника на ретранслатора. Не забравяйте че статичните ТГ в БМ се помнят в сървъра. На друг сървър трябва отново да се задават. Ако се променят ТГ в един БМ сървър то в другите БМ сървъри в които сте задали ТГ те не се променят.)

BrandMeister Network ESSID: 01

DMR+ Master: DMR+_IPSC2-BULGARIA (или DMR+_IPSC2-BG-DMO за спот)

DMR+ Network ESSID: 02Firewall Configuration – както следва:И накрая сменяме паролата за достъп с избрана от нас.

След което се настройва девиацията, BER и Offset.


Статия за калибровка на MMDVM ретранслатор или дуплексен спот - клик.


Необходими са малко познания по Линукс, понеже Pi-Star работи под Линукс. Необходимият софтуер се инсталира през конзолата. Достъп до нея може да се получи по два начина.

През дашборда на пистара Configuration, Access, Tools: SSH Access.

или

Понеже аз ползвам Линукс предпочитам директният достъп през Линукският терминал. Негов аналог за Уиндоус е PUTTY.

Необходимо е да се знае IP адресът на пистара.

Сменете IP ADDRESS с вашият IP ADDRESS на пистара след което се логвате през ssh.

ssh pi-star@IP ADDRESS


Въведе парола за pi-star (паролата по подразбиране е raspberry, ако не е сменена)


Изпълнете следните команди:

rpi-rw

sudo su

cd /opt/

sudo git clone https://github.com/G4KLX/MMDVMCal

cd /opt/MMDVMCal/

sudo make


Стартиране на софтуера за калибрирация със следната команда:

sudo pistar-mmdvmcal /dev/ttyAMA0


За настройката на девиацията ще ви е необходим спектрален анализатор или SDR приемник.

Клип от youtube как се прави: клик


За настройка на BER и Offset инструкции от тук: клик


Критични за работата на ретранслатора са следните настройки:

TXInvert

RXInvert

RXOffset

TXOffset

RXLevel

TXLevel


Стойностите се взимат от mmdvmcal и се въвеждат през дашборда на пистар.

Configuration, Expert, Quick Edit: MMDVMHost


секция Modem.


Последната стъпка е да се настрои ретранслаторът да работи със DMR+ на тайм слот 1 и DMR BrandMeister на тайм слот 2.


Настройките за това се правят в менюто на PiStar - Expert, Full Edit: DMR GW.

Тук се прави пренасочване на ТГ от един слот към друг слот. Преименуване на ТГ така че да се добави префикс 1 за ДМР+ (прави се за по-лесно разпознаване на мрежата). Забрана за БМ да ползва тайм слот 1. Пренасочване на ИДто за АПРС. Пренасочване на ТГ за Ехотест и ... т.н.

Добре е да се запознаете с тези правила от тук: клик


Следват правилата за двете мрежи:


!!!ВАЖНО!!! Сменете в Id=YourID с вашето или на ретранслатора ID. Символът # означава че редът не се използва. Използва се за да се правят коментари.


За BrandMeister в секция:


[DMR Network 1]

Enabled=1

Address=193.93.24.31

Port=62031

TGRewrite0=2,9,2,9,1

PCRewrite0=2,94000,2,4000,1001

#APRS DMR+ to APRS BM

PCRewrite1=2,9057,2,284999,1

#Original rewrite rule for Echotest BM

#TypeRewrite0=2,9990,2,9990

#New rewrite rule for Echotest BM from old TG9990 to TG 284997

TypeRewrite0=2,9990,2,284997

SrcRewrite0=2,4000,2,9,1001

#Dusable BM in TS 1

#PassAllPC0=1

#PassAllTG0=1

PassAllPC1=2

PassAllTG1=2

Password="passw0rd"

Debug=0

Id=YourID01

Name=BM_Bulgaria_2841


За DMR+ в секция:


[DMR Network 2]

Enabled=1

Address=77.85.192.92

Port=55555

#Convert TG 284, 2843 in DMR+ to TG 1284, 12843

TGRewrite0=1,1284,1,284,1

TGRewrite1=1,12843,2,2843,1

#Allow Echotest in DMR+ TS 1

TGRewrite2=1,9990,2,9990,1

#Allow Echotest in DMR+ TS 2

#TGRewrite2=2,9990,2,9990,1

#Standart rule for DMR+

PCRewrite0=1,84000,2,4000,1001

#Allow APRS with icon runner in DMR+ For other icons need to add rules.

PCRewrite1=1,9057,2,9057,1

Password="PASSWORD"

Debug=0

Id=YourID02

Name=DMR+_IPSC2-BULGARIA

Options="TS1_1=284;TS2_1=2843;"Конфигурационният файл dmrgateway може да се изтегли от тук: клик


Дашборда на ретранслатора може да се види тук: клик
73 de LZ5PN/M0GYU

Linux
Wikipedia Linux


Free Software Foundation
Wikipedia GNU
Wikipedia GPL


Creative Commons


UNIX Timeline


Designed by LZ5PN
Developed by LZ5PN
This website was started in 2004